Vissza

Általános szerződési feltételek

 

Jelen ÁSZF hatálya a Geko-2002 Kft. online-gazda.hu weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható a Szolgáltató weblapjáról. 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. 

1. Szolgáltató adatainak felsorolása 

Geko-2002 Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 6795 Bordány Kossuth utca 52. 

Telephelyek: 6795 Bordány Kossuth utca 52. 

6764 Balástya Széchenyi utca 38. 

6762 Sándorfalva Sövényházi út 77. 

Képviselő: Gere Ferenc 

Nyilvántartó cégbíróság: Csongrád Megyei Cégbíróság 6722 Szeged Tábor utca 4. Cégjegyzékszám: 06-09-00-8118 

Adószám: 12892123-2-06 

Bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszám: 12067008-01341801-00100001

Telefonszám: +3662288010 

E-mail: geko2002@gmail.com 

2. Alapvető rendelkezések 

2.1. Jogszabályi hivatkozások 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.), valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részletes szabályairól szóló rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

2.1. Az ÁSZF módosítása 

A Geko-2002 Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben, vagy egészben módosíthassa. Ezek a módosítások a közzétételkor lépnek hatályba és mindaddig hatályban maradnak, ameddig a Geko-2002 Kft. a webáruház szolgáltatást biztosítja. 

2.2. Weboldalra vonatkozó kikötések

A Geko-2002 Kft. fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Geko-2002 Kft. írásos hozzájárulása nélkül. 

3. Regisztráció, vásárlás feltételei 

Regisztrációhoz szükséges adatok: 

- egyedi és érvényes e-mail cím 

- ügyfél jelszava (a jelszót a vásárló a belépést követően bármikor módosíthatja) Vásárláshoz szükséges adatok: 

- számlázási név 

- számlázási cím (melyre a számla kiállításra kerül) 

- szállítási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől) 

- kapcsolattartó telefonszáma 

- megfelelő engedélyek, ha szükséges 

A Geko-2002 Kft. az Ügyfelek adatait a megrendelések lebonyolítása érdekében tárolja. Az adatok biztonságos tárolását, archiválását és kezelését a Geko-2002 Kft. végzi. A biztonságos tárolás, a megfelelő jelszavakkal védett adatbázis, melynek adattartalma szabadon nem böngészhető. A Geko-2002 Kft. az ügyfél adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha ezt az ügyfél kéri, vagy a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Geko-2002 Kft. alvállalkozójaként működik, teljesítés után az alvállalkozó ezeket az adatokat köteles törölni. 

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

A Geko-2002 Kft. termékei megvásárolhatók a webáruházban, ahol feltüntetésre került a megvásárolható termékek neve, leírása és fotója, esetlegesen kiszerelése, vagy mérete. A termékek adatlapján megjelent képek időnként eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Online megrendelés esetén a szállítási költségek külön tételt képeznek. 

A termékek az online értékesítésen kívül személyesen a Geko-2002 Kft. üzleteiben is megvásárolhatók: 6795 Bordány Kossuth utca 52. 

6764 Balástya Széchenyi utca 38. 

6762 Sándorfalva Sövényházi út 77. 

A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a Geko-2002 Kft. teljes körűen tájékoztatja az ügyfeleket az akció időtartamáról. 

5. Rendelés menete 

A webáruház a regisztráció során, vagy bejelentkezés után rendelkezik az ügyfél adatainak tárolási lehetőségével, így azokat később nem kell újra megadni. A regisztrált ügyfél bármikor módosíthatja adatait, vagy kérheti a regisztráció törlését elektronikus levél formájában, vagy személyes megkereséssel. Az ügyfél a termékkínálatból bejelentkezés nélkül is szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer elhelyezi az ügyfél személyes kosarába. A vásárláshoz nem kötelező a regisztráció. 

5.1. Megrendelés 

A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Geko-2002 Kft. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására telefonos egyeztetés alapján. A rendelés teljesítésének megkezdésekor az ügyfél e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról. 

5.2. Fizetési módok 

Az ügyfél a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a futárnak az áru átvételekor készpénzben, vagy a Geko-2002 Kft. bankszámlájára történő előre utalással, illetve személyes átvétel esetén üzletünkben készpénzben vagy bankkártyával teljesíthetik. A Geko-2002 Kft. részteljesítést nem vállal. Az ügyfél a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. 

5.3. Szállítási költség 

Szállítási költségeink megtalálhatók onlinegazda.hu/szallitasi-informaciok link alatt, illetve ide beillesztve. A szállítási költségeket a rendszerünk automatán kalkulálja a rendelt termékek tömege alapján, illetve szállítás módja alapján, amelyről az ügyfél minden esetben tájékoztatást kap. 

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés 

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben ez a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Ha a Geko-2002 Kft. és az ügyfél a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, akkor legkésőbb a megrendelésnek Geko-2002 Kft-hez való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ha Geko-2002 Kft. a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint az ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. 

7. Elállás joga 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26:) Kor. rendelet szabályozása értelmében az ügyfél a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

8. Jótállás, szavatosság 

8.1. Kellékszavatosság 

Az ügyfél a Geko-2002 Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Az ügyfél kérhet kijavítást, vagy kicserélést, bizonyos esetekben az ár arányos leszállítását vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat, amennyiben ezt a hiba felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölte. 

8.2. Termékszavatosság 

Termékszavatossági igényként az ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását, vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét az ügyfél a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti (vállalkozás esetén 1 év). 

8.3. Jótállás 

Termékeinkre a gyártó általi garanciát közvetítjük. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. 

9. Vegyes rendelkezések, panaszkezelés 

A webáruház a panaszok közlését a vállalkozás levelezési címén, az elektronikus levelezési címén, illetve internetes címén, telefonszámán tudja fogadni. A Geko-2002 Kft és az ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Geko-2002 Kft és az ügyfél a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Törvényszék illetékességét. További lehetőségek: 

- Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület, melynek elérhetőségei: 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefon: 06-62-554-250/118 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

- az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platform, melynek célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást. 

Online vitarendezési platform (ODR) elérhető az alábbi linkre kattintva. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 Altalanos_Szerzodesi_Feltetelek.pdf 2018. Szeptember 11.